Tilbake til hovedsiden

Innsendingsskjema

Fyll inn skjemaet under og send inn ditt bidrag til Magnet Awards Norge. Du vil bli fakturert kr. 950,- per innsendte bidrag.

Din kontaktinformasjon:

 

Om kampanjen:

 
 
Velg kategori:

Bakgrunn:
Fyll inn en beskrivelse av bakgrunnen på maks 750 tegn. Gi juryen en forståelse for kompleksiteten i bransjen, ev regler man må følge, spesielle utfordringer, attraktiviteten til virksomheten og andre forhold som gjør det mulig å vurdere arbeidet opp mot arbeider fra andre bransjer.

Strategi:
Fyll inn en beskrivelse av strategien på maks 750 tegn. Begrunn hvorfor ulike valg har blitt tatt.

Løsning:
Fyll inn en beskrivelse av medier som ble brukt, tiltak som ble gjennomført osv. på maks 750 tegn.

Resultat:
Fyll inn en beskrivelse av resultatet på maks 750 tegn. Hvilke resultater man skal trekke frem avhenger av målet for kampanjen/tiltaket. Vi ser etter alt fra trafikk til karrieresider, antall søkere, kvalitet på søkere, kostnad per søker, klatring på Universums lister, antall følgere på sosiale medier, antall deltagere på et event, assosiasjoner til virksomheten, redusert turnover m.m. Dersom det er mulig å si noe om hvor store investeringer som har blitt lagt ned for å nå målene, er det en fordel.

Annonsefil:
Last opp en PDF, word-dokument eller jpg-fil av materiellet (unntak film, se neste felt).
Ved eventuelle feilmeldinger kan filer sendes til hans.petter.stub@whydentify.no

Lenke til film / kampanje:
Legg ved en lenke der hvor filmen/kampanjen ligger synlig.

Vennligst se nøye over at alle felt er korrekt utfylt før du trykker send.

Tilbake til hovedsiden